Adoptivförälder

webbed.se © 2006-2020


På dessa sidor kan du som är adopterad eller som vuxit upp som fosterbarn få tips och råd hur du kan söka dina rötter.


Har du några tips du tycker ska finnas med får du gärna höra av dig!

webbmaster(at)webbed.se


Glöm inte ange källan om du kopierar av mitt innehåll!


Några tips från vuxna adopterade för att underlätta adoptionen för barnet

(Dessa tankar har framkommit när jag pratat med vuxna adopterade under mina år som aktiv i föreningar för adopterade. Det är inga regler utan endast tankar om vad vi anser är positivt för adopterade och deras relationer till adoptivföräldrar.) Dessa tips kan även användas där barnet tillkommit via ägg- eller spermiedonationer eller surrogatmödraskap. Berätta för barnet! Ni vinner på det eftersom barnet får tillit till er, och det öppnar upp för en kärleksfull relation utan familjehemligheter.

·         Tala om för barnet att det är adopterat! Gör det tidigt!


·         Fortsätt med en öppen dialog med positiva tankar om adoptionen och om ursprungsfamiljen.


·         Se det som något positivt att barnet har ytterligare ett par föräldrar och kanske syskon. Ju fler som älskar barnet och tänker på det desto bättre!


·         Behåll kontakt med barnhem, biologisk familj, syskon eller någon avlägsen släkting om ni har möjlighet. Positivt för barnet plus att det underlättar                                             sökandet senare.


·         Behåll barnets ursprungsnamn! Lägg gärna till egna men ta inte bort dem som är givna av den biologiska släkten eller barnhemmet.


·         Behåll barnets ursprungliga medborgarskap tillsammans med det svenska (om det inte förbinder till att göra militärtjänst i ursprungslandet).


·         Välj inte att ta hit barnet med eskort, hämta det själv. Ytterligare en separation kan vara förödande för barnet.


·         Ju större barnet är när det kommer desto viktigare att ni lär er barnets modersmål. I skolan har barnet också rätt till hemspråk.


·         Ta gärna upp positiva egenskaper om barnet i samband med likheter med den biologiska släkten!


·         Gör gärna en dag om året till en speciell dag då ni pratar om adoptionen. Då kan det vara lättare för både er och den adopterade att lyfta frågor eller tankar som ni funderat på. Men fortsätt att prata om det i andra sammanhang också.


·         Många adopterade barn kan tro att de riskerar att bli bortlämnade igen. Tala om för dem att denna gången ska de stanna för gottKontakta mig gärna om du har frågor eller synpunkter!
 Sidan uppdaterades 10 februari 2020