Om mig

webbed.se © 2006-2020


På dessa sidor kan du som är adopterad eller som vuxit upp som fosterbarn få tips och råd hur du kan söka dina rötter.


Har du några tips du tycker ska finnas med får du gärna höra av dig!

webbmaster(at)webbed.se


Glöm inte ange källan om du kopierar av mitt innehåll!

VEM ÄR JAG?


Jag heter Carina, är svenskadopterad och född på 50-talet. 1992 gick jag med i en förening för vuxna adopterade och fosterbarn, och verkade efter det i över 23 års tid i ett par olika föreningar.


Att för första gången i sitt liv diskutera adoption med andra adopterade var en oerhörd upplevelse för mig! I mitt fall var det dessutom så att jag aldrig diskuterat adoptionen med någon överhuvudtaget! Det var hela tiden aha-upplevelser och fastän vi alla upplevt vår respektive adoption på olika sätt var det många saker som var identiska. Vårt behov av vårt ursprung t.ex. Och våra frågor som vi ville ställa till våra biologiska föräldrar. Och svaren vi vill kunna ge till våra egna barn.


Att vilja möta sitt ursprung handlar inte om att skaffa sig nya föräldrar, det handlar om att kunna bli hel. Att kunna se sig själv i någon som kommit före och ge vidare till dem som kommer efter.


Under årens lopp som aktiv i olika föreningar har jag samlat på mig många erfarenheter både från mitt eget sökande och från andra adopterades sökande. Att bara låta denna kunskap försvinna tycker jag vore synd och jag har därför gjort dessa sidor så att du som också är adopterad, eller vuxit upp som fosterbarn, kan få hjälp i ditt sökande. Många har fått avslag från myndigheter och avvisningar från den biologiska släkten, och de erfarenheterna vill jag dela med mig för att det ska underlätta för dig när du vill söka dina rötter.


Andra har blivit bemötta av värme och förståelse av både biologiska släktingar och myndigheter och dessa positiva gensvar har också lärt mig mycket som jag vill vidarebefordra.Kort historik om adoption


Det är svenskfödda adopterade som är den allra största gruppen adopterade i Sverige. Det har gjorts ca 100.000 adoptioner av svenskfödda sedan lagen trädde i kraft 1918. Numera rör det sig bara om ett tjugotal spädbarnsadoptioner av barn födda i Sverige per år, samt ett mindre antal av lite äldre barn.


Det finns uppemot 60.000 utlandsadopterade i Sverige. (2014) Det inkluderar även de finska krigsbarnen som adopterades kring andra världskriget samt andra adoptioner som gjordes innan slutet på 1960-talet då utlandsadoptionerna verkligen satte fart. Detta i samband med att preventivmedel ökade, att antalet daghem ökade och framför allt tack vare att ensamstående mammor blev accepterade i samhället.


I takt med att möjligheter till att skaffa barn via IVF samt spermie- och äggdonationer ökar, verkar antalet barn som blir adopterade från utlandet att minska drastiskt. En orsak kan också vara att länderna väljer att adoptera barnen inom sina egna länder.

De barn som kommer till via spermie- och äggdonation, eller via surrogatmoder, har samma etiska rätt till sitt ursprung. Det är lika viktigt att vara ärlig kring deras ursprung som kring de adopterades ursprung. 


Hör gärna av dig till mig om du undrar över något.Sidan uppdaterades den 10 februari 2020