Adoptivförälder


Några tips från vuxna adopterade för att underlätta adoptionen för barnet

Nedanstående tankar har framkommit när jag pratat med vuxna adopterade under mina år som aktiv i föreningar för adopterade. Det är inga regler utan endast tankar om vad vi anser är positivt för adopterade och deras relationer till adoptivföräldrar.

Dessa tips kan även användas där barnet tillkommit via ägg- eller spermiedonationer eller surrogatmödraskap, byt då bara ut orden adopterade mm mot det som passar din situation.


Det allra viktigaste är att berätta för barnet!
Ni vinner på det eftersom barnet får tillit till er, och det öppnar upp för en kärleksfull relation utan familjehemligheter. Familjehemligheter brukar, förutom att finnas som en mur mellan er, även dyka upp i de mest oväntade sammanhang. Skulle du själv velat veta i vuxen ålder, kanske av någon utanför familjen, eller i ett familjegräl, att dina föräldrar är några andra än du trodde?


Vet barnet om det från början och det är en naturlig samtalspunkt i ert liv, så är det den självklaraste sak i världen. Barnet kan ändå vilja veta mer om sitt ursprung, och när det senare söker kan du få vara en del i det sökande. Som en en förälder det har förtroende för och litar på.


 • Tala om för barnet att det är adopterat! Gör det tidigt!

 • Fortsätt med en öppen dialog med positiva tankar om adoptionen och om ursprungsfamiljen.

 • Se det som något positivt att barnet har ytterligare ett par föräldrar och kanske syskon.
  Ju fler som älskar barnet och tänker på det desto bättre!

 • Behåll kontakt med barnhem, biologisk familj, syskon eller någon avlägsen släkting om ni har möjlighet. Positivt för barnet plus att det underlättar sökandet senare.
 • Behåll barnets ursprungsnamn! Lägg gärna till egna, men ta inte bort dem som är givna av den biologiska släkten eller barnhemmet.

 • Behåll barnets ursprungliga medborgarskap tillsammans med det svenska (om det inte förbinder till att göra militärtjänst i ursprungslandet).

 • Välj aldrig att ta hit barnet med eskort, hämta det själv. Ytterligare en separation kan vara förödande för barnet.

 • Ju större barnet är när det kommer desto viktigare att ni lär er barnets modersmål. I skolan har barnet också rätt till hemspråk.

 • Ta gärna upp positiva egenskaper om barnet i samband med likheter med den biologiska släkten!

 • Gör gärna en dag om året till en speciell dag då ni pratar om adoptionen. Då kan det vara lättare för både er och den adopterade att lyfta frågor eller tankar som ni funderat på. Men fortsätt att prata om det i andra sammanhang också.

 • Många adopterade barn kan tro att de riskerar att bli bortlämnade igen. Tala om för dem att denna gången ska de stanna för gottKontakta mig gärna om du har frågor eller synpunkter:
nyckeln(snabel-a)webbed.se  OBS. Ta bort parentesen i adressen och skriv @ istället